Virtualna umjetnost i kultura

Kulturna svijest te kreativno i umjetničko izražavanje jedne su od ključnih kompetencija koncepta cjeloživotnog učenja i funkcioniranja u društvu. Kultura i umjetnost od izrazitog su značaja za kvalitetu života, dok manjak ili nedostupnost kulturno-umjetničkih sadržaja utječe na smanjenje socijalnih interakcija osoba, slabi osjećaj pripadnosti te negativno utječe na psihofizičko zdravlje.

U posljednjih godinu dana na smanjenje dostupnosti kulturno-umjetničkih sadržaja značajno utječu i restrikcije i mjere koje služe suzbijanju pandemije izazvane virusom COVID-19, ali i posljedice potresa u nekim dijelovima države zbog kojeg su mnoge institucije uništene ili nesigurne za korištenje.

Dana 24. ožujka 2021. godine udruga HERMES potpisala je tripartitni Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom kulture i medija te Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.

Projekt “Virtualna umjetnost i kultura” financira se u okviru natječaja “Umjetnost i kultura online” iz Europskog socijalnog fonda, iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Ukupna vrijednost projekta je 499.509,36 kuna, a projekt se provodi u partnerstvu s udrugom FabLab.

U provedbi projektnih aktivnosti veliku ulogu ima i Tehnički muzej Nikola Tesla, koji je ustupio muzejski prostor i dio inventara za potrebe stvaranja edukacijskog sadržaja.

Cilj projekta jest doprinijeti povećanju sudjelovanja i aktivnog angažmana učenika osnovnih škola na području RH u interaktivnim kulturnim i umjetničkim aktivnostima. Projektom će se razviti i provesti participativne radionice koje će povezivati povijest, umjetnost, znanost i stjecanje vještina korištenjem suvremene tehnologije. Aktivnim sudjelovanjem u radionicama učenici će razvijati kreativnost te biti (su)kreatori sadržaja dviju predstava.

Ciljana skupina projekta su učenici osnovnih škola, a radionice će biti prilagođene uzrastima (1.-4. razred, 5. i 6. razred te 7. i 8. razred), a u projektne aktivnosti bit će uključeno najmanje 500 učenika iz najmanje 7 različitih županija.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost udruge HERMES
Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr, www.esf.hr

Osnovne informacije o projektu: