MICC WeB

Projekt Model Međunarodnog kaznenog suda zapadni Balkan (MICC WeB) započeo je 2013. godine zahvaljujući financijskoj potpori Schüler Helfen Leben fondaciji. Projekt je osmišljen kao nastavak međunarodnog projekta njemačke organizacije Kreisau Inicijative ‘Model Međunarodnog kaznenenog suda’ u tri zemlje Zapadnog Balkana: Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Model Međunarodnog kaznenog suda (www.model-icc.org) uspješan je projekt koji traje već 15 godina. Radionice u sklopu MICC-a osmišljene su prema potrebama mladih sudionika. Treneri primjenjuju metode neformalnog obrazovanja koje su participativne i usredotočene na sudionike. Aktivnosti upoznavanja stvaraju ugodnu i otvorenu atmosferu, a pritom sudionici dijele iskustva iz svojih zemalja te se na taj način povezuju kroz svoje sličnosti i razlike. Interkulturalni dijalozi omogućuju im da upoznaju i promatraju jedni druge kao sebi jednake, što je prvi korak u sprečavanju predrasuda, rasizma i isključivosti. MICC simulira slučajeve i presude povezane s Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju (slučaj Erdemović), kao i presude Međunarodnog kaznenog suda za Ruandu (slučaj Bikindi) i poznatih suđenja u Nürnbergu (Flick), koji su prethodili uspostavi Međunarodnog Kaznenog suda.

“WeB” u naslovu projekta ima dvostruko značenje: skraćenica je za “zapadni Balkan” (engl. Western Balkans) te ističe težnju za stvaranjem mreže (engl. web  – mreža), koja će služiti za razmjenu informacija, iskustava te uspostavljanje osobnih i bliskih veza između mladih ljudi iz podijeljenih bivših jugoslavenskih zemalja. MICC WeB teži ponovnom povezivanju regije, ujedinjujući mlade skupom zajedničkih ideja o njihovoj sadašnjosti i budućnosti te želji da se prošlost ne tretira kao teret i izvor sukoba. Projekt MICC WeB služi za sigurno otvaranje diskusije o teškim temama, na nekonfliktan način. Pokrečući diskusije o teškim temama podiže se svijest o važnosti postratne pravde, različitim mehanizmima njezina postizanja i važnosti poštivanja ljudskih prava.

Ključne informacije

Od 2014, kada je organiziran prvi MICCWeb, bilo je: