MOBILNOST i RAZMJENA MLADIH

HERMES redovito sudjeluje u raznim projektima koji omogučavaju međunarodne razmjene mladih. Kao što je opisano u programu financiranja Erasmus+ EU, „Tijekom razmjene mladih, sudionici, uz podršku vođa grupe, zajedno provode radni program (kombinacija radionica, vježbi, debata, simulacija, aktivnosti na otvorenom itd.) osmišljen i pripremljen prije razmjene. Razmjene mladih omogućuju mladima da: razvijaju kompetencije; da se osvjeste o društveno relevantnim temama/tematskim područjima; upoznaju nove kulture, navike i načine života, najčešće putem vršnjačkog učenja; ojačaju vrijednosti poput solidarnosti, demokracije, prijateljstva itd. Proces učenja u razmjeni mladih potaknut je  metodama neformalnog obrazovanja.”

Primjeri projekata mobilnosti i razmjene mladih u kojima je HERMES sudjelovao:

Betzavta
Copenhagen 2013

Betzavta metoda sazdana je od niza radionica, svaka radionica sadrži interaktivni zadatak ili aktivnost koji su popračeni promišljanjem sadržaja radionice. Cilj ovih interaktivnih zadataka je oslikati prirodne obrasce ponašanja, dok promišljanje pruža sudionicima priliku da analiziraju i promisle ta ponašanja.

Girls!
Krzyzowa 2017

GIRLS! je međunarodni inkluzivni susret za djevojke od 14 do 18 godina iz Njemačke, Hrvatske, Poljske i drugih europskih zemalja na temu sporta, samozalaganja i osnaživanja. Tijekom projekta sudionice imaju priliku steći nove vještine i naučiti kako se nositi s raznolikosti tj. kako svjesno preći neke zadane granice, ali ujedno i kako reći ne, kako se obraniti i postaviti granice.

HERstory
Trebnitz 2018

“HER-Story” je projekt za učenike srednjih škola iz Poljske, Hrvatske i Njemačke koji se bavi pitanjem uloge žena u prošlosti i današnjem društvu. Tijekom projekta mladi analiziraju sekundarnost ženske uloge koje je prisutna u posljeratnoj histrijografiji.

Anne Frank Konferencija za Mlade
Amsterdam 2014

Mreža Mladih Anne Frank je globalna mreža zasnovana na volontiranju koja postoji kako bi mlade potakla i podržala u radu koji je njima bitan. Mreža je inspirirana dnevnikom Anne Frank i njenom životnom pričom, te su aktivnosti vezane za podizanje svijesti, poticanje aktivnog građanstva, razvoja dijaloga i demokratskih vrijednosti.