Partneri

Kreisau Initiative

Anne Frank House

International Association for Intercultural Education

open communication

Mreža zapadnog balkana

youth educational forum

beta europe

The Krzyzowa Foundation

Kreisau Initiative

“Kreisau-Initiative” e.V. u ljeto 1989. godine osnovali su građani istočnog i zapadnog Berlina kako bi podržali osnivanje i održavanje međunarodnog centra za susrete mladih u Krzyżowi, u Poljskoj.
Okrug Kreisau, gdje se tijekom 1942./43. sastajala Kreisau grupa otpora, kako bi razvijala vizije i planove za mirnu budućnost Europe, mjesto je koje je posebno prikladno za komunikaciju između zapadnih i istočnih Europljana.

Cilj Kreisau inicijative je pokretati i podržati aktivnosti u i oko Kreisau/Krzyżowe kojima je cilj miran suživot društvenih grupa i pojedinaca.

Kreisau Inicijativa organizira sastanke mladih, radionice, seminare i konferencije za različite ciljne skupine. Njihovi projekti su međunarodni i uključivi. Sudionici aktivnosti su iz svih dijelova svijeta, različitih su generacija, ali i različitih obrazovnih pozadina.
Njihovi projekti usredotočeni su na 3 područja:
– Inkluzivno obrazovanje,
– Suvremena povijest i ljudska prava,
– Socio-ekološka transformacija.

anne frank house

Kuća Anne Frank je nezavisna i neprofitna organizacija posvećena očuvanju mjesta u kojemu se Anne Frank skrivala tijekom Drugog svjetskog rata, te dijeljenju njene životne priče što većem broju ljudi diljem svijeta s ciljem podizanja svijesti o opasnostima antisemitizma, rasizma i diskriminacije te važnostima slobodne, jednakih prava i demokracije.

Organizacija Kuća Anne Frank osnovana je 3. svibnja 1957. godine u suradnji s Ottom Frank, ocem Anne Frank, s ciljem očuvanja skrovišta Anne Frank i širenja važnih poruka koje je nam je ostavila u svom dnevniku.

 

International Association for Intercultural Education

Misija Međunarodne udruge za interkulturalno obrazovanje (IAIE) najbolje je opisana njezinim glavnim ciljevima i sredstvima.

Ciljevi su:

– Preispitati implikacije društvenog konteksta obrazovanja te odnos između društva, nacije i međunarodnih konteksta i situacije pojedinaca, skupina i manjina unutar njih.
– Pridonijeti razvoju i provedbi interkulturalnog obrazovanja i rješavanju problema obrazovanja u multikulturalnim društvima.
– Promicati razmjenu informacija, znanja i materijala o svim relevantnim pitanjima koja se odnose na obrazovanje u multikulturalnim društvima među nastavnicima, nastavničkim trenerima i stručnjacima koji rade na razvijanju nastavnih planova i programa te u istraživačkoj i obrazovnoj politici.
– Inicirati, reagirati i odgovarati na aktivnosti u području obrazovanja međunarodnih i nacionalnih organizacija.

Sredstva su:
– Priprema 6 brojeva međunarodnog časopisa Intercultural Education, koji se obajvljuje Routledge.
– Podrška, sponzoriranje i organizacija seminara, radionica i konferencija na temu obrazovanja u multikulturalnom društvu.
– Poticanje međunarodne suradnje u razvoju kurikuluma i nastavnih materijala.
– Poticanje stručnog obrazovanja nastavnika.
– Poticanje suradnje s organizacijama koje imaju slične ili iste ciljeve kao IAIE
– Slanje biltena s informacijama za članstvo 4 puta godišnje

Open Communication

Otvorena komunikacija je najveća debatna mreža u Srbiji, sa sedištem u Beogradu. Osnovana je 1997. godine od strane profesora i studenata Univerziteta u Beogradu, koji su želeli da unaprede kulturu dijaloga i toleranciju i da razviju kritičko mišljenje u konzervativnom društvu kakvo je Srbija bila tada. Narednih 20 godina su bile pune izazova i prepreka, ali tim je nastavio da raste i zagovara utvrđene vrednosti. Do danas, Otvorena komunikacija je ostvarila mnogo uspeha u različitim aktivnostima. Lista uspeha obuhvata:
– Održivost debatnih klubova osnovanih na 6 različitih fakulteta i u više od 10 srednjih škola u Beogradu, kao i osnivanje klubova u Novom Pazaru, Novom Sadu i Nišu
– Prestižni uspesi na međunarodnim debatnim takmičenjima, uključujući i osvojena prva mesta na Evropskom i Svetskom debatnom prvenstvu u različitim kategorijama
– Organizovanje Evropskog univerzitetskog debatnog prvenstva 2012. godine koje je ugostilo više od 600 učesnika iz cele Evrope
– Organizovanje Letnje debatne akademije više od 10 godina
– Organizovanje tradicionalnog međunarodnog debatnog turnira Belgrade Open više od 15 godina
– Uspešna implementacija različitih projekata kao što su: “Simulacija Međunarodnog krivičnog suda za Zapadni Balkan”, “Otvoreni Univerzitet”, “Demolizam”, “Evropska Škola Debate”, “Historija, istorija, povijest – lekcije za sadašnjost”
Organizacija nudi odvojene kurseve debate za početnike, mlade takmičare i profesionalne debatere. Kurseve vode iskusni debatni treneri. Više od 700 učesnika prođe kroz kurseve debate svake godine. Otvorena komunikacija je 2016. godine napravila značajan korak u pogledu institucionalizacije debate kroz seriju seminara namenjenih profesorima u nastavnicima. Seminari su akreditovani od strane Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja i imaju za cilj uvođenje debate u redovnu nastavu kao novi metod učenja.

mreža zapadnog balkana

Mreža Zapadnog Balkana – Western Balkans Network (WEB) nevladina je organizacija osnovana kao rezultat uspješnog regionalnog projekta Model Međunarodnog krivičnog suda Zapadni Balkan – MICC WeB. Okuplja pojedince, interesne grupe, strukovna udruženja i organizacije koje žele njegovati regionalnu saradnju i pomirenje, organizovanjem zajedničkih radionica, sastanaka, okruglih stolova, seminara i studijskih putovanja.

Naša vizija je miran region, u kojem se kroz dijalog i raspravu razgovara o novijoj historiji, nacionalističkim sukobima, podjeljenoj retorici i ekstremističkim pogledima u cilju  gradnje dugotrajnih mostova prijateljstva i mreže u tom procesu. Budući da zemlje nasljednice bivše Jugoslavije dijele toliko problema i izazova u sadašnjosti, naša je vizija da WEB aktivnosti okupljaju obespravljene interesne grupe (mladi, žene, nastavnici, profesionalna udruženja, sindikati, aktivisti socijalne pravde i manjine grupe), pružajući priliku za razmjenu iskustava i izgradnju kapaciteta za zastupanje i rješavanje problema u svojim zajednicama.

Youth Educational Forum

Obrazovni forum mladih (Младински образовен форум – МОF) zajednica je mladih čiji je cilj stvoriti prostor za raspravu, slobodno izražavanje i organiziranje mladih potičući aktivizam te zaštitu i promicanje prava i politike mladih. MOF ostvaruje svoje ciljeve kroz neformalno obrazovanje, rasprave i suradnje te motiviranjem i poticanjem mladih. MOF vjeruje da bi mladi ljudi u Makedoniji trebali biti značajno uključeni u procese donošenja odluka i vođenje politika te da bi trebali predvoditi promicanje argumentirane rasprave i poštivanje ljudskih prava i slobode.
 

Organizacija je osnovana kao Udruženje građana “Debatanti” u lipnju 1999. godine. Osnivači su bili grupa mladih, koji su željeli Makedoniju napraviti relevantnim faktorom i dijelom međunarodnog debatnog društva. U tom je razdoblju MOF bila jedina organizacija koja je provodila debatne aktivnosti u zemlji, a istovremeno je postala i članica
Međunarodnog udruženja za debatnu edukaciju (IDEA). 2000. godine organizaciji se pridružuju mladi koji vode program Street Law. Debatni program i program ‘Ulično pravo‘ spojila su se i preimenovala organizaciju u njen trenutni naziv – Obrazovni forum mladih.

Organizacija se temeljila na pretpostavci da mladi ljudi s vještinom kritičkog promišljanja i društvenom svijesti imaju obavezu u društvu. Glavna ciljna grupa bili su srednjoškolci, koji bi trebali imati priliku za neformalno obrazovanje kako bi mogli povećati svoje znanje o različitim temama, stvoriti čvrstu argumentaciju i biti angažirani u društvu s pozitivnim stavom prema ljudskim pravima, integraciji i solidarnosti.

Trenutna programska struktura YEF-a sastoji se od četiri dijela:
[1] Debatni program,
[2] Program ‘Ulično pravo’,
[3] Istraživanja, analize i programi kreiranja obrazovnih politika za mlade
[4] Program aktivizma za mlade. 2008. godine organizacija je započela novi projekt nazvan Lokalne Inicijative mladih – to je bio ključni trenutak za širenje organizaciju, koja je djelovala u nekoliko gradova u Makedoniji i koji su osnovali udruženja mladih u 14 gradova. Iako je MOF u prošlosti surađivao s različitim gradovima i lokalnim općinama, ovime je prvi put bila izgrađena organizirana i sustavna nacionalna mreža.

BETA Europe

BETA Europe je politički nezavisna i neprofitna organizacija sa sjedištem u Bruxellesu i podružnicama u 20 zemalja. Ime organizacije je akronim BETA koji znači Bringing Europeans Together Association (Organizacija za zbližavanje europljana) a to im je i misija: ojačanje Europskog društva kroz poticanje demokratskih procesa i podizanje svijesti o pluralnosti Europskih identita, na narodnoj i međunarodnoj razini.

Cilj organizacije  je aktivno podržati simulacije političkih tijela (primjerice Model Europske Unije (MEU) i druge događaje koji potiču mlade na sudjelovanje u politici i upoznavanje temeljnih načela Europskog projekta kroz aktivno prisustvovanje u demokratskom procesu.

BETA je osnovana 2008. godine u Njemačkoj a danas je savez 20 nacionalnih organizacija. Surađuje s 21 partnerskih organizacija koje broje preko 500 članova; u njenim projektima sudjeluje preko 2500 mladih osoba s 33 različitih nacionalnosti. Udruga pruža podršku u organizaciji više od 25 svjetskih događaja u Europi, Africi, Bliskom Istoku i Centralnoj Aziji.

BETA služi kao infrastrukturalna podrška svim MEU sesijama zahvaljujući maksimalnoj profesionalnosti njezinih članovi koji promiču učenje, podržavanje i poticanje Europskih mladih generacija te poštivanje raznolikosti pod znakom tolerantnosti i uključivosti.

The Krzyzowa Foundation

Zaklada Krzyzowa za međusobno razumijevanje u Europi sa svojim Međunarodnim centrom za okupljanje mladih, Spomen mjestom i Europskom akademijom je politički neovisna, neprofitna organizacija.

Zaklada ima više od 25 godina iskustva u području neformalnog obrazovanja. Zbog povijesti imanja Krzyzowa, koje zaklada naziva domom (Kreisau krug, njemačka skupina otpora, ondje se sastala tri puta 1942./43.), ima visoku stručnost, posebno u političkim i povijesnim projektima neformalnog obrazovanja. Teme poput otpora, međunarodnih odnosa, razvoja civilnog društva i Europe središnje su za rad zaklade. Zaklada također ima puno iskustva u provedbi različitih umjetničkih projekata i projekata održivosti. Pored projekata za mlade poput razmjena mladih ili radionica, zaklada organizira obuku za učitelje i multiplikatorske događaje, kao i seminare i konferencije.