Hrvatska edukacijska i razvojna mreža za evoluciju sporazumijevanja

HERMES

“Kako je divno da nitko ne mora čekati ni trenutak da bi počeo svijet činiti boljim.”

– Anne Frank

edukacijski programi

Anne Frank
- Povijest za Sadašnjost

Putujuća izložba koja se temelji na vršnjačkoj edukaciji.

Model Međunarodnog Kaznenog Suda
Zapadni Balkan

Simulacija pravnih slučajeva sa učenicima.

Historija, Istorija, Povijest –
Pouke za sadašnjost

Regionalni program edukacije iz povijesti sa sudionicima iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije.

Gradova
0
Nastavnika/ca
0
Radionice
0
Sudionika
0
Posjetitelja izložbe
0

Neformalna Edukacija

Neformalne aktivnosti HERMES-a su radionice, treninzi, seminari i drugi oblici projektnog učenje koji razvijaju radne i svakodnevne vještine, te društveni i kulturni razvoj.

Posjetite stranicu našeg novog projekta: 

DARE – Aktivizam za depolariziranu i snažnu Europu