Neformalna edukacija

AKTIVNOSTI

Uz ključne projekte i obrazovne programe, HERMES organizira razne aktivnosti koje se bave primijenom debatnih vještina u svrha borbe protiv diskriminacije, pridonošenja aktivnom participativnom građanstvu te poticanja izgradnje otvorenog i inkluzivnog demokratskog društva. Naš obrazovni pristup nadahnut je principima kritičke pedagogije, pozitivnog razvoja mladih, cjeloživotnog učenja i građanskog angažmana.

Neformalna edukacija

HERMES-ove neformalne obrazovne aktivnosti sastoje se od radionica, treninga, seminara i projekata koji potiču razvoj životnih i radnih vještina, ali i  društveni i kulturološki razvoj.

VRŠNJAČKO OBRAZOVANJE

Izložba “Anne Frank – povijest za sadašnjost” angažira mlade ljude u ulozi vodiča kroz izložbu. Za ovaj zadatak pripremaju se kroz posebnu obuku, gdje uče o pozadini izložbe, ali i način kako prenjeti njen sadržaj svojim vršnjacima te kako predstaviti općenitije teme poput tolerancije i diskriminacije. Prema riječima našeg kolege iz Kuće Anne Frank, gospodina Barry van Driela, “vršnjačko obrazovanje otključava potencijal svake osobe da postane vođa te potiče pozitivne društvene promjene među vršnjacima. “

Anne Frank - Mreža Mladih Toolkit Seminar
Zagreb 2017
Anne Frank - Povijest za Sadašnjost
Trening Učenika Vodiča Karlovac 2020
Anne Frank - Povijest za Sadašnjost
Trening Učenika Vodiča
Policijska Akademija Zagreb 2017
Anne Frank - Povijest za Sadašnjost
Trening Učenika Vodiča Pula 2015

TRENING TRENERA

HERMES-ov je cilj izgradnja kapaciteta alumnija naših edukacijskih programa te zato redovno organiziramo treninge trenera na kojima prenosimo metodologiju treninga i jedinstvene pristupe povezane s naših obrazovnim programima. Na primjer, sadašnji treneri vršnjačkih vodiča kroz putujuću izložbu “Anne Frank – povijest za sadašnjost” bivši su vršnjački vodiči.

Memory Walk Trening Trenera
Zagreb 2015
Učenici Vodiči Trening Trenera
Zagreb 2015
MICC Trening Trenera
Kryzyowa 2017
MICC Trening Trenera
Sarajevo 2019